Thursday, September 13, 2012

Graffiti võistlus JJ-Street Baltic Session Street Art Jam: Babylon Bridge
Aeg: 18.10.2012 kell 13:00-18:00

Koht: Tallinn, Estonia
Täpne asukoht: Selgumisel!

Info võistlejatele:
Teema: BABYLON BRIDGE
Meeskonnad: 2-4 inimest meeskonna kohta
Osalustasu: 25€ meeskonna kohta
Värvid: 30 purki meeskonna kohta; purgid on osalustasus sees

Võistlusel osalemiseks peaks osalustasu olema makstud 5. oktoobriks!

Maksmine:

JJ-ENTERTAINMENT OÜ
Konto: 221054251422
IBAN: EE892200221054251422
SWIFT code/BIC: HABAEE2X
Osalustasu: 25€ meeskonna kohta
Selgitus: BABYLON BRIDGE; meeskonna nimi

Autasu: 1. koht saab 200 eurot sulas + värvipurgid


Hindamise kriteeriumid:


  1. Mängulisus - Loo nimetatud teemal midagi huvitavat ja mängulist.
  2. Originaalsus - Tähtede konstruktsioon ja värvide kasutus peaks väljendama originaalsust.
  3. Tehnika - Kannude kasutusoskus.
  4. Suures pildis osavõtt - Tegemist on suure muraliga, seega tuleb mõelda kastist välja ja olla oma liikumise ja energiaga paindlik. Tuleb anda oma parim olles osa Babylon'i muralist. Sild on ühendus teineteise vahel.


* Saatke oma sketšid 5. oktoobriks meiliaadressile:

graffitibattle@balticsession.com

* 18. toimuval üritusel teostavad oma tööd 8 parimat meeskonda.

Kohtunikud: selgumisel!

Ajagraafik:
12:00-13:00 - meeskondade registreerumine; ettevalmistused
13:00-18:00 - värvimine

Lisaks sellele on üritusel palju üllatusi varuks!

Võitjad teavitatakse 20. oktoobril JJ-Street Baltic Session 2012auhinnatseremoonia käigus Nokia Kontserdimajas!


ENGLISH:

JJ-Street Baltic Session Street Art Jam: Babylon Bridge
www.balticsession.com

Date and time: 18.10.2012 @13:00-18:00
Venue: Tallinn, Estonia
Exact location: To be announced!


Information for the competitors:
Topic: BABYLON BRIDGE
Crews: 2-4 people per team
Participation fee: 25€ per crew
Cans: 30 cans per crew; cans are included in the participation fee

Participation fee should be paid before the 5th of October in order for your sketches to enter the competition!

Payment details:

JJ-ENTERTAINMENT OÜ 
Konto: 221054251422 
IBAN: EE892200221054251422
SWIFT code/BIC: HABAEE2X
Explication: BABYLON BRIDGE; name of the team
Participation fee: 25€ per team

PRIZE: 1st place gets 200 euros in cash + cans


Judging criteria:

  1. Playfulness - Create something fun and playful from the given topic.
  2. Originality - The construction of letters, characters and colour usage should stand out with an original style.
  3. Technique - Can control also counts.
  4. Taking part of the jam - It is going to be a big mural wall, so think outside of your box and be flexible on your movement and energy. Give your best being part of the mural of Babylon. The bridge is a connection between one another.


* Send your sketches by the 5th of October to the following email address:

graffitibattle@balticsession.com

* 8 best sketches will be admitted to final event

Judges: To be announced!

Time schedule:
12:00-13:00 - registration of the teams, preparations
13:00-18:00 - painting

In addition we have more surprises waiting for you! So stay tuned.

Winners will be announced on the 20th of October in Nokia Concert hall during the award ceremony of JJ-Street Baltic Session 2012.

No comments: