Monday, December 17, 2012

Viljandi linn otsib tänavakunstnikku


2013. aastal toimuvad Saksamaa linnas Herfordis rahvusvahelised hansapäevad, mille raames korraldatakse HANSEartWORKS kunstiprojektinäitus. Viljandi linn otsib kunstniku, kellega teha ürituse raames koostööd.

HANSEartWORKS on iga-aastane kunstiprojekt, mis 2013. aastal keskendub tänavakunstile. Seetõttu on üritus nimetatud HANSEstreetartWORKS ja kunstitööde teemaks valitud kaasaegse kunsti mõttes ,,Visioonid''. Projekt pakub tänavakunstnikele erinevatest hansa linnadest võimalust end ja enda kunsti Herfordi linnas valitud pindadel, majadel ja seintel rahvusvahelisele publikumile presenteerida.

Näituse põhjal koostatakse valminud töödest kataloog, mida on PDF-i kujul võimalik igal pool maailmas Internetist tasuta allalaadida või printida. Kunstiprojektis osaleb teiste hulgas ka rahvusvaheliselt tuntud tänavakunstnik DAIM.

Rohkem infot HANSEstreetartWORKS kohta leiab:


Kandideeriv kunstnik
Kandideeriv kunstnik ei pea olema pärit Viljandi linnast. Kandideerimisdokumendid peavad sisaldama:


• CV
• Tööde valik koos foto dokumentatsiooniga, lisaks võimalusel viide oma leheküljele
• Plaanitud töö kirjeldus ja temaatiline seos HANSEstreetartWORKS teemaga ,,Visioonid''.


Kandideerimistähtaeg on 30. detsember 2012.

Vastav komisjon valib jaanuari keskpaigaks välja Viljandi esindaja ja esitab tema kandideerimisdokumendid Herfordi HANSAartWORKS projektirühmale hiljemalt 31. jaanuariks, kes langetab veebruaris lõpliku otsuse kõikide Hansa linnade poolt esitatud kandidaatide üle.
Igale väljavalitud kunstnikule määratakse Herfordi linnas tema töö jaoks sobiv koht. Juhul kui kunstnik osutub valituks, tasub Viljandi linn tema sõidu- ja ööbimiskulutused.

Valitud kandidaat on kohustatud andma kõik HANSAstreetartWORKS projekti raames valminud tööde kasutamisega seotud õigused üle Herfordi linnale. Valminud tööd eemaldatakse pärast sündmust, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

Lisainformatsioon
Markus Peter Nagel
Viljandi Linnavalitsus
välissuhete spetsialist
43 54 732; 51 81 576

No comments: